Outsourcing Systemów Zarządzania

***************************************************************************


Firma „BAJ-Konsulting” w ramach outsourcingu świadczy usługi w zakresie nw. systemów zarządzania:


Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

***************************************************************************

W teorii...

W ostatnich latach wyprowadzenie na zewnątrz części zadań realizowanych przez daną organizację stało się powszechne. Według zwolenników takich rozwiązań, jest to uzasadnione ekonomicznie. Ale czy zawsze tak jest? W każdej branży i dla każdej usługi czy produkcji? Zdania są podzielone, zarówno wśród osób zarządzających przedsiębiorstwami jak i wśród naukowców. Z naszych doświadczeń wynika, że ma to sens i uzasadnienie ekonomiczne tylko w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. W dużych organizacjach zarządzanie jakością jest na tyle rozbudowane, że nie można tego robić z tzw. doskoku.

Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Zalety:

Wady:

Kluczem do sukcesu w zakresie outsourcingu zarządzania jakością są poprawnie ustalone zasady współpracy.